stypendium Dawida Lipskiego

Sprawozdanie z pobytu badawczego w Londynie mgra Dawida Lipskiego

 

 

W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej pt. Spór między Tomaszem z Akwinu i Janem Peckhamem o jedność formy substancjalnej w człowieku. Źródła i konsekwencje, w lipcu 2011 roku zrealizowałem czterotygodniowe stypendium badawcze w Londynie.

 

 

W ramach pobytu opracowywałem zagadnienie badawcze: Jan Peckham, Arcybiskup Canterbury, w sporze o jedność i wielość formy substancjalnej w człowieku. Poglądy, działania i konsekwencje. Wiązało się to z realizowaniem kwerendy bibliotecznej w trzech bibliotekach: Warburg Institute University of London, British Library oraz Bodleian Libraries.

 

 

Głównym miejscem pracy była biblioteka Warburg Institute, Uniwersytetu w Londynie. Miałem tam dobry dostęp do wielu ważnych dla mojego tematu tekstów źródłowych i opracowań. Było to bardzo dobre miejsce do pracy ze względu na wolny dostęp do zbiorów, łatwość korzystania z zasobów oraz sprzyjającą naukową atmosferę. Możliwość wolnego dostępu do zbiorów oraz rzetelne indeksowanie przyczyniły się do znalezienia wielu dodatkowych opracowań, o których istnieniu wcześniej nie wiedziałem.

 

 

 Drugim miejscem mojej pracy była British Library. Dzięki bardzo bogatym zasobom tej biblioteki udało mi się dotrzeć do pozycji, których nie było w Warburg Institute. Oprócz pracy naukowej, w British Museum miałem okazję obejrzeć niesamowitą wystawę zbiorów specjalnych. Unikatowe rękopisy, mapy, manuskrypty, jak choćby Biblia Gutenberga, Magna Carta czy notes Leonarda da Vinci robią ogromne wrażenie. Ostatnim miejscem mojej pracy była Bodleian Libraries (Oxford) gdzie uzupełniłem moje opracowania o artykuły z zasobów elektronicznych.

 

 

 

 

 

Oxford

 

Realizacja wyjazdu zagranicznego była możliwa dzięki stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia. Więcej informacji o możliwości wyjazdu na stronie: http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

  

Dawid Lipski

 

 

Postscriptum: miniatura z królewskiego kodeksu przechowywanego w British Library (Royal 6 F II, f. 73) z fragmentem poematu Karola z Orleanu