stypendium Dawida Lipskiego

Sprawozdanie z pobytu badawczego w Kolonii mgra Dawida Lipskiego

 

 

W październiku 2011 roku zrealizowałem stypendium dla doktorantów na pobyt badawczy w Niemczech. Projekt ten był finansowany przez Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Więcej informacji o możliwości wyjazdu na stronie www.daad.pl.

 

 

 

Pomnik Alberta Wielkiego, patrona Uniwersytetu w Kolonii

 

 

Celem pobytu było przeprowadzenie prac badawczych w ramach doktoratu, dotyczących między innymi sporu o jedność formy substancjalnej w XIII wieku. Miejscem realizacji stypendium był jeden z najlepszych ośrodków mediewistycznych w Niemczech, Thomas Institut, działający na Uniwersytecie w Kolonii (http://www.thomasinstitut.uni-koeln.de/).

 

Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii

 

 

Instytut Tomasza w Kolonii jest bardzo dobrym środowiskiem do pracy badawczej z zakresu historii filozofii średniowiecznej. Cały Instytut stanowi w zasadzie biblioteka, która skupia wielu badaczy z różnych krajów świata. Wolny i bezproblemowy dostęp do wielu rzadkich książek i periodyków sprzyja pracy badawczej historyka. W ramach Instytutu organizowanych jest wiele przedsięwzięć, jak na przykład projekt digitalizacji dzieł Awerroesa (Digital Averroes Research Environment), tworzenie międzynarodowej interdyscyplinarnej szkoły z zakresu sztuki i nauk humanistycznych (a.r.t.e.s.), czy cykliczne spotkania mediewistów z całego świata (Kölner Mediaevistentagung).

 

 

 

 

Grobowiec Alberta Wielkiego w podziemiach kościoła św. Andrzeja

 

 

Sama Kolonia jest jednym z największych miast niemieckich. Słynie przede wszystkim z niezwykle pięknej i wysokiej katedry gotyckiej, która prawie w nienaruszonym stanie przetrwała II Wojną Światową, jak również z zespołu aż 12 romańskich kościołów. Warto wspomnieć, że nazwa „woda kolońska” ma ścisły związek z tym właśnie miastem. Natomiast ciekawostką dla badaczy średniowiecza może być fakt, że w Kolonii znajduje się jedna z największych na świecie kolekcji średniowiecznej rzeźby (Muzeum Schnütgen). Z uwagi na swoje położenie - „blisko” wielu miast europejskich – Kolonia jest miastem kosmopolitycznym, a na tamtejszym uniwersytecie studiuje ogromna ilość studentów z całej Europy.

 

 

 

Grobowiec cesarzowej Teofano w kościele św. Pantaleona

 

 

 

 

Grobowiec Jana Dunsa Szkota w kościele Franciszkanów (Minoritenkirche)

 

 

Dawid Lipski