badania

sprawozdanie z KONFERENCJI

Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje

organizowanej przez Uniwersytet Gdański
 

 

16-17 czerwca, 2011 r.  

 

 

 

W dniach 16-17 czerwca 2011 mgr Anna Kazimierczak-Kucharska, dr Bożena Listkowska oraz dr Magdalena Płotka wzięły udział w konferencji "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje" organizowanej przez Uniwersytet Gdański. W myśl organizatorów, celem konferencji (jak i poprzednich edycji, które odbyły się m. in. w Białymstoku, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu i Toruniu) była wieloaspektowa analiza koncepcji myśli XVII wieku, ich źródeł oraz kontynuacji. 

W ramach konferencji przedstawiono szereg referatów poświęconych takim siedemnastowiecznym myślicielom jak Kartezjusz, Leibniz, Spinoza, Hobbes, Suarez czy Locke. Swoją obecnością konferencję ubogacili m. in.  Profesor Zbigniew Drozdowicz (UAM), Profesor Jolanta Żelazna (UMK), Profesor Bogusław Paź (UWr), Ksiądz Profesor Stanisław Janeczek (KUL), Profesor Jolanta Judycka (UG) oraz Profesor Ireneusz Ziemiński (US).

Mgr Anna Kazimierczak-Kucharska oraz dr Magdalena Płotka swoje referaty przedstawiły w sekcji "Źródła", która obejmowała szereg wystąpień dotyczących starożytnych, średniowiecznych oraz renesansowych źródeł filozofii siedemnastowiecznej. Mgr Anna Kaźmierczak-Kucharska zaprezentowała referat pt. "Brak przypadkowości w poglądach Sokratesa źródłem filozofii Mikołaja Malebranche'a w aspekcie koncepcji Boga", natomiast dr Magdalena Płotka wystąpiła z referatem zatytułowanym "Średniowieczne i renesansowe źródła XVII-wiecznych teorii prawa naturalnego". Z kolei dr Bożena Listkowska swój referat dotyczący wpływów kartezjańskiej myśli na filozofię ks. Piotra Chojnackiego pt. "Kartezjańskie inspiracje i nawiązania w polskim tomizmie początku XX wieku" przedstawiła w sekcji "Kontynuacje".

Organizatorzy konferencji zadbali także o rozmaite atrakcje dla uczestników. W związku z obchodzonym w Polsce uroczystościami związanymi z 400. urodzin Jana Heweliusza, zaplanowana została wystawa poświęcona życiu oraz twórczości gdańskiego Astronoma oraz spacer po Gdańsku śladami Jana Heweliusza.

 

 

 

 

Sprawozdanie: Magdalena Płotka