Międzynarodowe sympozjum naukowe

Przyjaźń i polityka
Dedykowane pamięci Mariusza Handzlika (1965-2010)

11 czerwca 2010 roku

 


Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przy licznym udziale innych instytucji naukowych i społecznych zorganizował Międzynarodowe sympozjum naukowe dedykowane pamięci Mariusza Handzlika (1965-2010) i zatytułowane: Przyjaźń i polityka.

 

W obrady sympozjum wprowadzili uczestników dr Marek Bernacki i dr Marek Rembierz.

Wykład programowy pt. Klasyczna koncepcja związku przyjaźni i polityki – Platon i Arystoteles wygłosiła dr Izabella Andrzejuk, z Wyższej Szkoły Komunikowanie, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

 

Następnie odbyły się cztery panele dyskusyjne, przedzielone wykładem gości ze Słowacji.

Panel pierwszy: Przyjaźń i polityka? Wymiar etyczny przyjaźni i polityki moderował dr Marek Bernacki, zaś uczestniczyli w nim: dr Izabella Andrzejuk, prof. dr hab. Adam Jonkisz, dr Monika Miczka-Pajestka, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, dr Stanisław Ciupka, dr Marek Rembierz.

Panel drugi: Aktywność polityczna a świat wartości i sfera religii prowadził prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, a uczestniczyli w nim: dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW, prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., dr hab. Michał Drożdż, dr Krzysztof Mikołajczuk, dr hab. Wiesław Wójcik, prof. ATH, mgr Paweł Kostecki.

Panel trzeci: W kręgu przyjaźni. Wspomnienia o Mariuszu Handzliku organizował dr Marek Rembierz, a udział w nim wzieli: dr Marek Bernacki, dr Mirosław Dzień, mgr Mirosław Łukaszuk, dr Krzysztof Mikołajczuk, dr Marek Rembierz.

Po przerwie na kawę odczytano wykład pt. "Communio personarum" – wolność i odpowiedzialność, przygotowany przez prof. PhDr. Pavola Dancáka.

Panel czwarty pt. W kręgu polityki i dyplomacji. Wspomnienia i perspektywy wypełniły wspomnienia o śp. Mariuszu Handzliku ambasadora Republiki Czeskiej w RP Jana Sechtera oraz dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej, dr Marek Biernacki.
 

Następnie prof. dr hab. Artur Andrzejuk z UKSW przestawił dwa albumy fotograficzne, związane z ofiarami Katastrofy Smoleńskiej: „Polski Londyn” i Ziemia Święta. Garść wspomnień o śp. Ryszardzie Rumianku i śp. Ryszardzie Kaczorowskim.

     

 

Specjalną "akcję plastyczną", pt. Siewca / biało-czerwone, dedykowaną pamięci Mariusza Handzlika i innych ofiar tzw. Katastrofy Smoleńskiej, przygotował w ogrodach rektorskich Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, artysta plastyk, prof. dr hab. Ernest Zawada.
 

Obrady sympozjum podsumowali jego organizatorzy - dr Marek Rembierz i dr Marek Bernacki.

Ostatnim akordem Sympozjum była uroczysta Msza św. w intencji śp. Mariusza Handzlika, celebrowana przez ks. dra Stanisława Cadera w kaplicy kurii diecezjalnej bielsko-żywieckiej w Bielsku Białej.