mon

Medale Ministra Obrony Narodowej "Za zasługi dla obronności"

 

 

Decyzja Nr 413/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art.2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu /.../ "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz.U. Nr 14, poz.85 z późn. zm.) w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej nadał niżej wymienionym osobom

 

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju:Z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

prof. dr hab. Mieczysław Gogacz
prof. dr hab. Artur Andrzejuk
prof. dr hab. Tadeusz Klimski
ks. prof. dr hab. Jan Krokos
prof. dr hab. Wiesław Wysocki
prof. dr hab. Janusz OdziemkowskiZ Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

prof. dr Wojciech Falkowski
 

 

Z Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Józef Modelski
prof. dr hab. inż. Stanisław Rosłoniec
dr inż. Marek Rusin
 


Z Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Zdzisław MachZ Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Łączności w Warszawie

dr inż. Maciej GrzybkowskiZ Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
prof. dr hab. Roman KuźniarZ Akademii im. Koźmińskiego

prof. dr hab. Hanna Kuzińska


Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Obronności Kraju"

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Artur Gruszczak
dr Marcin Marcinko
 


 

10 maja 2010 r.

 

 

10 maja 2010 r.na Uniwersytecie Warszawskim z rąk Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha  złote medale "Za zasługi dla obronności" odebrali

prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW i ks. prof. Jan Krokos, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich dekoruje prof. Tadeusza Klimskiego

 

Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich dekoruje prof. Jana Krokosa

 

Prof. Tadeusz Klimski i prof. Jan Krokos z odznaczeniami

 

Fot. dr Michał Zembrzuski

 

7 października 2010 r.

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Od prawej stoją: prof. dr Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i kmdr Stanisław Król, Attaché Obrony PR w Wielkiej Brytanii.

 

Kmdr Stanisław Król, Attaché Obrony PR w Wielkiej Brytanii oraz jego zastępcy: płk Roman Szymaniuk i ppłk Mariusz Komarnicki

 

Płk Roman Szymaniuk odczytuje decyzję ministra Bogdana Klicha nr 431 z 28 kwietnia 2010 o nadaniu złotego medalu za zasługi dla obronności profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu.


 

Attaché Obrony PR w Wielkiej Brytanii, kmdr Stanisław Król dekoruje prof. dr Wojciecha Falkowskiego, rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie złotym medalem za zasługi dla obronności.

 

Fot. dr Bernice McManus-Falkowska

 

11 października 2010 r.

 

11 października 2010 r. złote medale za zasługi dla obronności odebrali prof. Mieczysław Gogacz i prof. Artur Andrzejuk.

 

11 października delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej, na czele z gen. bryg. Arturem Kołosowskim, dyrektorem Departamentu Kadr MON, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Warszawie wręczyła złote medale "Za zasługi dla obronności" prof. Mieczysławowi Gogaczowi oraz prof. Arturowi Andrzejukowi. Na fotografii gen. Artur Kołosowski i ppłk Andrzej Mroczkowski, który odczytuje decyzję ministra Bogdana Klicha nr 431 z 28 kwietnia 2010 o nadaniu złotych medali za zasługi dla obronności profesorom: Mieczysławowi Gogaczowi i Arturowi Andrzejukowi.


 

Profesorowie Mieczysław Gogacz i Artur Andrzejuk wysłuchują decyzji Ministra Obrony Narodowej

 

Gen. bryg. Artur Kołosowski dekoruje prof. Mieczysława Gogacza złotym medalem za zasługi dla obronności.

 

Gen. bryg. Artur Kołosowski dekoruje prof. Artura Andrzejuka złotym medalem za zasługi dla obronności.

 

Prof. Mieczysławowi Gogaczowi gratuluje płk. rez. dr Jerzy Niepsuj.

 

Pamiątkowa fotografia: (od prawej) gen. bryg. Artur Kołosowski, dr Maciej Matuszyk, lek. Zakładu Konwentu Bonifratrów, prof. Artur Andrzejuk, prof. Mieczysław Gogacz, pani Barbara Bartkowska, doradca Ministra Obrony Narodowej, płk. rez. dr Jerzy Niepsuj, ppłk Andrzej Mroczkowski z Sekratariatu Ministra Obrony Narodowej.

 

Prof. Mieczysław Gogacz z dr Izabellą Andrzejuk w drodze z uroczystości.

 

2 listopada 2010 r.

 

 

Spotkanie odznaczonych z PUNO w Londynie i z UKSW w Warszawie:

(od lewej) prof. dr Wojciech Farkowski, dr Bernice McManus Falkowska, prof. Mieczysław Gogacz, prof. Artur Andrzejuk

 

 

 

Fot. dr Izabela Andrzejuk