Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego dla Antoniego B. Stępnia

 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznało nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego za rok 2009 prof. Antoniemu B. Stępniowi, wieloletniemu profesorowi KUL, byłemu dziekanowi Wydziału Filozoficznego KUL, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczysta gala odbyła się 29 kwietnia 2009. Laudację Profesora wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojtysiak, a UKSW reprezentował prof. dr hab. Artur Andrzejuk, który przekazał gratulacje od prorektora UKSW, prof. dra hab. Tadeusza Klimskiego i odczytał specjalny adres od dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. ks. prof. dra hab. Jana Krokosa. Następnie prof. A. B. Stępień wygłosił okolicznościowy wykład, zatytułowany Natura i funkcje. Człowiek pośród bytów.

 

 

 

Goście honorowi gali: prof. Antoni B. Stępień, dyr. Andrzej Paluchowski i prof. Stefan Sawicki

Małżonka Profesora, pani Tekla Stępień - wieloletnia kierowniczka Kancelarii Rektorskiej KUL

Obok przyjaciółki Pani Profesorowej: dr Małgorzata Matuszewska, p. Maria Mazur, dr Anna Buczek. Powyżej: dr Izabella Andrzejuk i prof. Agnieszka Kijewska. Jeszcze wyżej: państwo Danuta i Janusz Plisieccy - przyjaciele Państwa Stępniów z czasów młodości.

Uroczyste posiedzenie Towarzystwa Naukowego KUL. Przemawia sekretarz generalny - prof. dr hab. Stanisław Olczak.

Za stołem prezydialnym - członkowie Zarządu z jego wiceprzewodniczącym, ks. prof. drem hab. Antonim Kościem.

Prof. Antoni B. Stępień na podium podczas wygłaszania laudacji

 

Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak wygłasza uroczystą laudację prof. Antoniego B. Stępnia

Przemawia prof. dr hab. Artur Andrzejuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wiceprezesz Zarządu TN KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Kość wręcza prof. Antoniemu B. Stepniowi specjalny dyplom i statuetkę

Prof. Antoni B. Stępień wygłasza okolicznościowy wykład pt. Natura i funkcje. Człowiek wsród bytów

Prof. Antoni B. Stępień przyjmuje gratulacje od dziekana Wydziału Filozoficznego KUL, ks. prof. dra hab. Stanisława Janeczka

Prof. Antoni B. Stępień i prof. Piotr Gutowski

Prof. Antoni B. Stępień i prof. Stanisław Judycki, następca prof. Stępnia na Katedrze Teorii Poznania KUL

Prof. Antoni B. Stępień i prof. Janusz Plisiecki z UMCS, wieloletni przyjaciel rodziny

Prof. Antoni B. Stępień i prof. Jerzy Gałkowski

Prof. Antoni B. Stępień i ks. prof. Andrzej Bronk

Prof. Antoni B. Stępień i o. prof. Iwo Edward Zieliński OFM Conv.

Prof. Antoni B. Stępień i ks. prof. Józef Herbut

Prof. Antoni B. Stępień i prof. Artur Andrzejuk z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Prof. Antoni B. Stępień z uczniami: prof. drem hab. Jackiem Wojtysiakiem (z lewej) i dr Arkadiuszem Gutem (z prawej)

Wywiad dla Polskiego Radia Lublin

Pani Maria Mazur, wieloletnia przyjaciółka rodziny Stępniów i Gogaczów

Na dziedzińcu KUL: prof. Antoni B. Stępień, pani Maria Mazur, pani Tekla Stępień i dr Izabella Andrzejuk

Państwo Profesorostwo Antoniowie Stępniowie na dziedzińcu KUL

Dr Anna Buczek i prof. Artur Andrzejuk

Prof. Antoni B. Stępień, dr Anna Buczek i prof. Artur Andrzejuk - po uroczystościach

Fotografie: dr Izabella Andrzejuk