Umowa Patronacka

 

zawarta pomiędzy

 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
a
Zespołem Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi w Tczewie

 

18 września 2009

 

 

W dniu 18 września 2009 r. w Tczewie, podczas uroczystości dziesięciolecia Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi, podpisano Umowę Patronacką pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Zespołem Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi w Tczewie.

 

Poczet sztandarowy Szkoły podczas uroczystości

 

 

 

Egzemplarz umowy

 

Umowę podpisano podczas uroczystej mszy św., którą z okazji jubileuszu Szkoły sprawował w farze tczewskiej biskup diecezjalny pelpliński ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga. W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał prorektor UKSW, prof. dr hab. Tadeusz Klimski, w imieniu Szkoły, umowę zawarł Biskup Pelpliński, jako założyciel Szkoły.

 

Biskup diecezjalny, ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga podpisuje Umowę

 

Prorektor UKSW, prof. dr hab. Tadeusz Klimski podpisuje Umowę

 

Prorektor UKSW, prof. dr hab. Tadeusz Klimski podpisuje Umowę. Obok - ks. mgr Marcin Baska

 

Delegacja z Warszawy podczas uroczystości (od lewej): ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik Prorektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina,

prof. dr hab. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW, prof. dr hab. Artur Andrzejuk,

dr Izabella Andrzejuk z Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych,

ks. prof. dr hab. Maciej Bała, prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

Delegacja z Warszawy podczas uroczystej akademii (od prawej): ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik Prorektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina,

prof. dr hab. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW, prof. dr hab. Artur Andrzejuk,

dr Izabella Andrzejuk z Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych,

ks. prof. dr hab. Maciej Bała, prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

Prorektor UKSW, prof. dr hab. Tadeusz Klimski przemawia podczas uroczystej akademii

 

Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW,

ks. prof. dr hab. Maciej Bała przemawia podczas uroczystej akademii

 

 

Ks. prałat Piotr Wysga, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie,

pomysłodawca i opiekun Szkoły, przemawia podczas uroczystej akademii

 

 

Prorektor UKSW, prof. dr hab. Tadeusz Klimski otrzymuje pamiątkowy dyplom i okolicznościowy medal

 

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk otrzymuje pamiątkowy dyplom i okolicznościowy medal

 

Ks. kanonik mgr Krzysztof Niemczyk, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie

otrzymuje specjalne odznaczenie od biskupa diecezjalnego ks. prof. dra hab. Bernarda Jana Szlagi

 

Pantomina przygotowania przez uczniów Liceum Katolickiego podczas uroczystej akademii