badania

Trzecie seminarium historyków filozofii Polskiej

18 września 2009

Uniwersytet Warszawski

 

"Filozofia polska w kontekście filozofii europejskiej"

 

Coroczne spotkanie Mediewistów Polskich

LUBLIN, 3 października 2009

 

 

Dnia 18 września 2009 na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja z cyklu "Seminarium Historyków Filozofii Polskiej". Organizatorem był Zakład Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UW oraz Fundacja Historii Filozofii Polskiej. Tegoroczne obrady, które odbyły się w przepięknej Sali Lustrzanej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, poświęcone były zagadnieniu filozofii polskiej w kontekście filozofii europejskiej.

 

 

Dr Magdalena Płotka

w Sali Lustrzanej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przed obradami

 

 

W seminarium wzięli udział badacze filozofii polskiej z ośrodków naukowych w całej Polsce, m.in.  z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

Uczestnicy Seminarium pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

 

 

Podczas przedpołudniowych obrad plenarnych odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli prof. Stanisław Borzym, ks. prof. Stanisław Janeczek, prof. Stanisław Pieróg oraz prof. Jan Skoczyński. Moderatorem był dr Andrzej Kołakowski. Dyskusja dotyczyła pozycji filozofii polskiej w stosunku do filozofii europejskiej, zaś jej  uczestnicy wskazywali na wzajemne wpływy rodzimej filozofii z filozofią światową w różnych okresach historycznych.  Z kolei popołudniowe obrady odbywały się w czterech sekcjach: sekcja staropolska, sekcja XIX wieku, sekcja pierwszej połowy XX wieku oraz sekcja drugiej połowy XX wieku.

 

Dr Magdalena Płotka podczas wygłaszania referatu

pt. "Między arystotelizmem a nominalizmem. Koncepcja logiki i metodologii nauk Jana z Głogowa".

Po lewej: ks. prof. Roman Darowski SJ z Krakowa.

Podczas obrad sekcji filozofii staropolskiej odbyła się interesująca dyskusja na temat specyfiki piętnastowiecznej filozofii uprawianej na Uniwersytecie Krakowskim.

Reprezentacja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w przerwie obrad sekcji filozofii staropolskiej.

Od prawej: prof. Stanisław Porębski (kierownik Katedry Filozofii Polskiej),

dr Magdalena Płotka oraz mgr Kamil Figórski (doktorant).

 

 

 

*   *   *

 

Ponadto, dnia 3 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Dworku Staropolskim w Lublinie (na Poczekajce) odbyło sie coroczne spotkanie Mediewistów Polskich. Organizatorami spotkani był Instytut Kultury Średniowieczna oraz Katedra Historii Filozofii KUL. Spotkanie poświęcone było wręczeniu Księgi Pamiątkowej profesorowi Mieczysławowi Markowskiemu, który nie mógł przybyć osobiście. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Juliusz Domański, o. prof. dr hab. Iwo Edward Zieliński, prof. dr hab. Bożena Chmielowsla, ks. arcybiskup prof. Stanisław Wielgus, ks. prof. Stanisław Janeczek, prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. dr hab. Elżbieta Jung, dr hab. Hanna Wojtczak, dr Wanda Bajor, dr Lucyna Nowak oraz dr Magdalena Płotka.