Sprawozdanie z wizyty studyjnej mgr. Dawida Lipskiego w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie

 

W dniach 19-23 października b. r. odbyłem wizytę studyjną w International Academy of Philosophy w Księstwie Liechtenstein. Miała ona za zadanie realizację dwóch głównych celów. Po pierwsze, skorzystanie z zasobów bibliotecznych tego naukowego ośrodka, aby wzbogacić bibliografię przygotowywanej obecnie rozprawy doktorskiej z zakresu historii filozofii. Po drugie - obserwację innego środowiska naukowego o charakterze międzynarodowym. Szczególnie ważne było tu poznanie metod pracy młodych naukowców – doktorantów, co było związane z moją przynależnością do Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która jako największa organizacja doktorancka w Polce jest członkiem europejskiego stowarzyszenia Eurodoc.

 

Alpy

Zetknięcie się z innym środowiskiem, obserwacja metod pracy i rozmowy z pracownikami tego ośrodka, skłaniają przede wszystkim do wniosku, iż warto być mobilnym i poprzez swoje krótsze lub dłuższe pobyty zagraniczne poznać „inne podwórka” rozwoju i pracy badawczej. Nie licząc walorów pobytu w samym ośrodku naukowym, taki wyjazd to również spotkanie z inną kulturą. Liechtenstein to niewielkie Księstwo wciśnięte między Szwajcarię i Austrię, o najwyższym PKB na świecie, gdzie Książę posiadający władzę realną, zamieszkuje wielki zamek, położony malowniczo w górach. Spotyka się tu inną mentalność ludzi, którzy prawie zawsze uśmiechają się do obcych, każdorazowo witają i żegnają się przy wejściu czy wyjściu z autobusów, a nade wszystko dbają o porządek. Czyste ulice, samochody czy domy są tam standardem, kultura jazdy jest tak wysoka, iż zaskakujące może być to, że każdy samochód zatrzymuje się, gdy tylko jakiś pieszy zbliży się do linii pasów.

International Academy of Philosophy - Bendern

Międzynarodowa Akademia Filozofii, jak większość uczelni zagranicznych, pobiera mniejsze lub większe (zależne od czasu przebywania/studiowania w IAP) opłaty instytucjonalne od swoich studentów, w zamian za to oferuje odpowiednie zaplecze i sprzyjające badaniom warunki. Tryb pracy jest zazwyczaj bardzo zindywidualizowany. W przypadku dziedzin takich jak filozofia, preferowane są metody pracy na poziomie naukowiec – tutor. Akademia jest instytucją dwujęzyczną, obok narodowego języka niemieckiego, obowiązuje tutaj język angielski. Życzliwość pracujących w Akademii osób pomaga zniwelować niedociągnięcia językowe osób tam przyjeżdżających.

Obok IAP, w Liechtensteinie, znajduje się również uczelnia kształcąca przyszłych ekonomistów i architektów.

Vaduz Schloss - Rezydencja Książęcej Rodziny

Projekt, w ramach którego udało mi się wyjechać, jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Vaduz

 

Więcej informacji na stronach: www.fss.org.pl

Zachęcam do zapoznania się z ofertą stypendialną dla doktorantów.

 

 

Malbun

Opracował Dawid Lipski