Konkurs Filozoficzny

 

dla uczestników Koła Filozoficznego w Tczewie

 

28 MAJA 2009 ROKU

 

W dniu 28 maja 2009 roku, podczas święta patronalnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wręczono nagrody laureatom Konkursu Filozoficznego, zorganizowanego dla uczestników Koła Filozoficznego w Tczewie. Organizatorem Konkursu był Instytut Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Ze strony Instytutu, Konkursem zajmował się prof. Artur Andrzejuk, a ze strony Koła Filozoficznego - ks. mgr Marcin Baska.

 

Po zapoznaniu się z treścią prac konkursowych w dniu 7 maja 2009r. Komisja w składzie:

1. Prof. UKSW, dr hab. Artur Andrzejuk

2. Dr Magdalena Płotka

3. Dr Izabella Andrzejuk

4. Ks. Mgr Marcin Baska

5. Mgr Bożena Listkowska

zdecydowała przyznać wybranym uczestnikom konkursu następujące nagrody:

 

Nagrody główne

 

1.      Wojciech Zmudczyński

2.      Patryk Gałązka

 

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich ul. Wodna 8, 83-110 Tczew

 

3.      Anna Markowska

 

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Szkoły Morskiej 1, 83-110 Tczew

 

 

Wyróżnienia  złote

 

1.      Natalia Herold

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich ul. Wodna 8, 83-110 Tczew

 

2.      Michał Landowski

3.      Wioleta Gączewska

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Szkoły Morskiej 1, 83-110 Tczew

 

 

Wyróżnienia srebrne

 

1.      Monika Kamińska

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich ul. Wodna 8, 83-110 Tczew

 

2.      Anna Grzybek

3.      Maciej Liss

 

 

 

Laureaci konkursu przed gmachem UKSW przy ul. Dewajtis

 

 

Odręczna dedykacja śp. ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka na książce wręczonej ks. prałatowi Piotrowi Wysdze.

 

 

Ks. prałat Piotr Wysga i prof. Artur Andrzejuk

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych.

Ks. prałat Jan Krokos, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz ks. mgr Marcin Baska

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych (od lewej):

prof. Artur Andrzejuk, ks. prałat Jan Krokos, ks. prałat Piotr Wysga, ks. mgr Marcin Baska

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Anna Markowska odbiera nagrodę główną.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Wojciech Zmudczyński odbiera nagrodę główną.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Patryk Gałązka odbiera nagrodę główną.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Wiola Gączewska odbiera złote wyróżnienie konkursowe.

 

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Michał Landowski odbiera złote wyróżnienie konkursowe.

 

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Natalia Herold odbiera złote wyróżnienie konkursowe.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Maciek Liss odbiera srebrne wyróżnienie konkursowe.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Anna Grzybek  odbiera srebrne wyróżnienie konkursowe.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych. Ks. prałat Piotr Wysga i ks. mgr Marcin Baska

 

 

Obiad w stołówce studenckiej

 

 

Warsztaty filozoficzne pt. Topografia filozoficzna Warszawy. Prowadzi dr Michał Zembrzuski

 

 

Dr Michał Zembrzuski

 

 

Spotkanie w pokoju Specjalizacji Historii Filozofii: ks. prałat Piotr Wysda i prof. Artur Andrzejuk