Sprawozdanie udziału dr Magdaleny Płotki z konferencji pt. "Język i myślenie" organizowanej przez Sekcję Teorii Poznania i Filozofii Języka UKSW

 

 

Dnia 4 grudnia 2009 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja zatytułowana "Język i myślenie". Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Teorii Poznania i Filozofii Języka UKSW.

   

Organizatorzy konferencji: ks. prof. dr hab. Jan Krokos, prof. dr hab. Janina Buczkowska, prof. dr hab. Marek Maciejczak.

 

 

W konferencji wzięła udział także dr Magdalena Płotka, która wygłosiła referat dotyczący związków języka z myśleniem w nominalistycznych koncepcjach semantycznych Wilhelma Ockhama i Jana Burydana.

 

 

 

 

 

Fotografie: dr Izabella Andrzejuk

dr Magdalena Płotka