badania

 

Polsko-słowacka
międzynarodowa konferencja naukowa

PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI
HISTORIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PERSPEKTYWY

Bielsko-Biała – Międzybrodzie Żywieckie
5-6 V 2009

 

 

Program

 

 

W dniach 5 i 6 maja w Międzybrodziu Żywieckim obyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona przemianom w filozofii kulturze i moralności. W konferencji tej UKSW był reprezentowany przez liczną grupę filozofów, którzy wygłaszali wykłady wprowadzające oraz referaty w poszczególnych sekcjach Konferencji.

 

 

Jezioro Międzybrodzkie i zbocze góry Żar

 

 

 

LP. AUTOR temat prezentacja (pdf)
1. ks. prof. Maciej BAŁA Pluralizm religii – szansa czy zagrożenie?  
2. ks. prof. Tomasz STĘPIEŃ Duch w maszynie. Nowe rozumienie człowieka w filozofii nowożytnej.  
3. prof. Artur Andrzejuk Uniwersytet jako wspólnota nauczających i nauczanych.
4. dr Sabina Zalewska Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem.  
5. ks. dr Adam Świeżyński Społeczny kontekst inkulturacji zdarzenia cudownego.  
6. dr Izabella  Andrzejuk Arystotelesowska koncepcja społeczności, jako ludzi powiązanych przyjaźnią.

 

 

 

Ks. prof. Maciej Bała i prof. Artur Andrzejuk w drodze na konferencję
 

 

    

Ks. prof. Maciej Bała

 

 

Ks. prof. Tomasz Stępień

 

 

Dr Izabella Andrzejuk

 

 

    

Prof. Artur Andrzejuk

 

Dr Marek Rembierz

 

 

Prof. Krzysztof Wieczorek

 

 

Prof. Wiesław Wójcik, przewodniczący konferencji

 

 

Tomasz Stępień i Artur Andrzejuk

 

 

 

Wójt Gminy Czernichów, gospodarz miejsca i współorganizator konferencji

 

 

Marek Rembierz i Artur Andrzejuk w elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar

 

 

Wycieczka do wnętrza góry Żar, gdzie znajdują się turbogeneratory elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar

 

 

Artur Andrzejuk przed fragmentem turbogeneratora

 

 

Dr Marek Rembierz, prof. Wiesław Wójcik, przewodniczący konferencji oraz prof. Artur Andrzejuk

 

 

Artur Andrzejuk z Wójtem Gminy Czernichów

 

 

Bankiet. Przemawia przewodniczący konferencji, prof. Wiesław Wójcik

 

 

Bankiet. Przemawia przewodniczący konferencji, prof. Wiesław Wójcik

 

 

Toast za współpracę naukową polsko-słowacką

 

 

Izabella Andrzejuk i Artur Andrzejuk

 

 

Maciej Bała i Artur Andrzejuk po bankiecie (widziani oczami jego uczestnika)

 

 

 

 

Fotografie: Izabella Andrzejuk i Tomasz Stępień