badania

 

Polsko-słowacka konferencja naukowa pt.

Angelologia i jej współczesne interpretacje

Slovensko-poľská vedecká konferencia 
Angelológia a jej súčasné interpretácie

 

 

Program

 

 

W dniu 11 marca 2009 roku delegacja pracowników naukowych UKSW uczestniczyła w konferencji naukowej w Seminarium Duchownym pw. św. Franciszka Ksawerego w Badinie (koło Bańskiej Bystrzycy).

 

 

W słowackich górach ciągle zima

 

 

 

LP. AUTOR temat prezentacja (pdf)
1. ks. prof. Tomasz STĘPIEŃ Niematerialność aniołów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu  
2. ks. dr Adam ŚWIEŻYŃSKI Hermeneutyczna próba rekonstrukcji ontologii upadłego anioła na podstawie biblijnej historii upadku człowieka Rdz 3,1-5.14-15.
3. dr Andrzej DAŃCZAK Cześć oddawana aniołom czy Bogu wraz z aniołami? – refleksje na tle wspólczesnej kultury Zachodu
4. dr Izabella  Andrzejuk Antropologiczny argument za istnieniem aniołów w filozofii Mieczysława Gogacza
5. prof. Artur Andrzejuk Angelologia w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny z XI wieku

 

 

Pierwszy referat pt. Historyczny rozwój nauki o aniołach (Historický vývoj náuky o anjeloch) wygłosił bp dr Marián Chovanec z Uniwersytetu Katolickiego w Nitrze. Przy stole: ks. doc. Anton Adam, organizator i przewodniczący konferencji.
 

Ks. prof. Tomasz Stępień z Wydziału Teologicznego UKSW wygłasza referat pt. Niematerialność aniołów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

 

 

Izabella i Artur Andrzejukowie na auli

 

 

Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie ks. dr Adam Świeżyński z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

 

Tomasz Stępień i Artur Andrzejuk

 

Artur Andrzejuk z Adamem Świeżyńskim

 

Artur Andrzejuk w rozmowie z Antonem Adamem