badania

50. Tydzień Filozoficzny

 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

10 - 13 marca 2008

 

 Odnowienie doktoratu prof. Antoniego B. Stępnia

 

10 marca 2008

 

W pięćdziesiątą rocznicę uzyskania przez prof. Antoniego B. Stępnia stopnia naukowego doktora, Wydział Filozoficzny KUL uhonorował swojego wieloletniego profesora tzw. odnowieniem doktoratu. Uroczystość zbiegła się z rozpoczęciem 50. Tygodnia Filozoficznego KUL, gdyż prof. A.B.Stępień był jednym z pomysłodawców i organizatorów pierwszego Tygodnia Filozoficznego w 1958 r.

 

Rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk otwiera uroczystość

 

Prorektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski, odczytuje stosowną uchwałę Senatu Akademickiego KUL     

Prof. Stanisław Judycki wygłasza laudację osiągnięć naukowych i dydaktycznych

prof. A.B. Stępnia

        

 

Rektor KUL odczytuje dyplom doktorski A.B.Stępnia

 

 

Goście honorowi uroczystości (od lewej): ks. prof. Józef Herbut, dr Paweł Przywara,

pani profesorowa Tekla Stępień (dd. Gogacz), ks. prof. Andrzej Szostek,

prof. Jacek J.Jadacki, prof. Zofia J. Zdybicka, pani Maria Mazur, ks. prof. Jan Krokos,

ks. prof. Tadeusz Biesaga, ks. prof. Piotr Moskal, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk.

 

Gratulacje składa ks. abp Józef Życiński

metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL

 

Gratulacje składa prof. Jacek J.Jadacki,

dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Gratulacje składa ks. prof. Jan Krokos,

dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

 

Siostra prof. Zofia J.Zdybicka i ks. prof. Jan Krokos

 

 

Dr Izabella Andrzejuk, prof. Artur Andrzejuk

i prof. Włodzimierz Dłubacz

 

 

Prof. Antoni Stępień po uroczystościach udziela wywiadu Radiu Lublin

 

 

 

 Bankiet na cześć prof. Antoniego B. Stępnia

 

 

 

Uroczysty toast "za zdrowie A.B.Stępnia" wznoszą: dr Izabella Andrzejuk (kawą),

prof. Artur Andrzejuk (czerwonym winem), prof. Włodzimierz Dłubacz (duchowo),

ks. prof. Tadeusz Biesaga (czerwonym winem i gulaszem)

 

 

Życzenia  A.B.Stępniowi składa

s. prof. Zofia J. Zdybicka, b. wieloletni dziekan Wydziału Filozoficznego KUL

Życzenia  A.B.Stępniowi składa

prof. Stanisław Kiczuk, dziekan Wydziału Filozoficznego KUL

Życzenia  A.B.Stępniowi składa

ks. prof. Andrzej Bronk

 

 

 

Życzenia  A.B.Stępniowi składa ks. prof. Andrzej Szostek,

były rektor KUL

 

Życzenia  A.B.Stępniowi składa prof. Agnieszka Kijewska,

była prorektor KUL

 

Życzenia  A.B.Stępniowi składa ks. prof. Tadeusz Biesaga (PAT). W środku: prof. Agnieszka Kijewska

 

Prof.  A.B.Stępień, dr Anna Buczek, mgr Halina Straka

 

 

Przemawia ks. prof. Jan Krokos, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Obok ks. prof. Tadeusz Biesaga z PAT

 

Życzenia i gratulacje od Izabelli Andrzejuk i Artura Andrzejuka

 

Rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk w rozmowie z panią profesorową Teklą Stępień, emerytowaną kierowniczką Kancelarii Rektorskiej. W środku: dr Piotr Plisiecki, chrześniak Profesorostwa Stępniów.

Prof. Stanisław Judycki i prof. Jacek J. Jadacki

 

 

Dr Piotr Plisiecki, profesorowa Tekla Stępień, prof. Janusz Plisiecki (UMCS)

 

Profesorowa Antoniowa Stępniowa

z profesorową Arturową Andrzejukową

 

Dr Izabella Andrzejuk z ks. prof. Tadeuszem Biesagą

"Którędy najkrócej do wyjścia?"

W środku: prof. A. Andrzejuk z o. prof. Edwardem Iwo Zielińskim

 

 

 

 

 Spotkanie w domu Państwa Stępniów

 

 

Antoni B. Stepień i jego discipulus dulcissimus - ks. Jan Krokos

 

Państwo Antoniostwo Stępniowie

 

Dr Izabella Andrzejuk, dr Kazimierz Wójcik, prof. Artur Andrzejuk

 

Spokojnie! Zawsze się udawało.

 

 

No i tym razem też!

Po lewo wyraźnie zadowolony prof. Janusz Plisiecki. Prof. A.B. Stepnień uważnie pilnuje dokładnego odmierzania szampana do kieliszków

Prof. Adam Rodziński ze słynnym sztambuchem państwa Stępniów

 

 

Od lewej: prof. Adam Rodziński, dr Izabella Andrzejuk, dr Kazimierz Wójcik

 (krytykuje historyków filozofii z UKSW),

prof. A. Andrzejuk (myśli swoje), dr Anna Buczek (też myśli swoje)

 

 

Fotografowali:

Maria Mazur

Katarzyna Mazur

Artur Andrzejuk