badania

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji filozoficznej pt.

„Chrześcijaństwo wobec współczesnych problemów globalnych”

21 – 23 maja 2007 roku

 

 

Uczestnicy konferencji przed pałacem w Lubostroniu. Na pierwszym planie (od lewej) profesorowie:

Artur Andrzejuk (UKSW), Zdzisława Piątek (UJ), Zbigniew Drozdowicz (UMK), Zbigniew Stachowski (URz)

 

 

W dniach od 21 do 23 maja 2007 roku w Lubostroniu (woj. kujawsko – pomorskie) odbyła się konferencja filozoficzna Chrześcijaństwo wobec współczesnych problemów globalnych, zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi reprezentujący różne uczelnie: prof. Zdzisława Piątek (Uniwersytet Jagielloński), prof. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza), prof. Włodzimierz Tyburski i dr Marcin Jaranowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ks. prof. Józef M. Dołęga, prof. Artur Andrzejuk, dr Stanisław Krajski oraz mgr Bożena Listkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. Zbigniew Stachowski, dr Ewa Stachowska, dr Beata Guzowska i mgr Ryszard Wójtowicz (Uniwersytet Rzeszowski), ks. prof. Wiesław Dyk (Uniwersytet Szczeciński), a także prof. Andrzej Papuziński, prof. Krzysztof Kalka, dr Wiesława Wołoszyn, dr Andrzej Kmiecik, dr Wojciech Torzewski i mgr Dominika Kościukiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

 

Na sali obrad (od lewej) : dr Marcin Jaranowski (UMK), prof. Z. Piątek,

prof. A.Andrzejuk, dr Stanisław Krajski (UKSW) z synem.

 

Zakres zagadnień podejmowanych w wygłoszonych referatach objął szeroko rozumiany problem współczesnego chrześcijaństwa oraz globalizacji (zwłaszcza w kontekście katolickiej nauki społecznej). Wśród analizowanych „współczesnych problemów globalnych” pojawiły się takie zjawiska, jak: ateizm, sekularyzm, laicyzm, ekonomizm, rechrystianizacja, neosakralizacja czy inkulturacja chrześcijaństwa. Obok wyników przeprowadzonych niedawno badań zaprezentowano również ujęcie historyczne globalizacji: począwszy od chrześcijańskich myślicieli Oświecenia, poprzez wiek XIX i okres międzywojenny, aż po współczesnych teologów wyzwolenia. Nie zabrakło także wciąż aktualnych i uniwersalnych zagadnień, jak sumienie czy odpowiedzialność - są one szczególnie ważne w budowaniu stosunków społecznych, opartych na relacjach chroniących dobro osób i wspólnot.

 

Referat pt. Życie społeczne w duchu Ewangelii w ujęciu Mieczysława Gogacza

wygłasza prof. A.Andrzejuk

 

Referat pt. Ateizm i jego psychiczne uwarunkowania według

ks. prof. Piotra Chojnackiego wygłasza mgr Bożena Listkowska

 

 

Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwali organizatorzy: prof. Andrzej Papuziński (dziekan Wydziału Humanistycznego UKW) i prof. Krzysztof Kalka (Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UKW) oraz p. Janina Szysler. W skład Komitetu Naukowego - oprócz organizatorów - weszli: prof. Zdzisława Piątek, prof. Włodzimierz Tyburski i prof. Artur Andrzejuk. Na Sekretarza Konferencji powołano dr Andrzeja Kmiecika.

 

 

Prof. Andrzej Papuziński (dziekan Wydziału Humanistycznego UKW)

i prof. Krzysztof Kalka (Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UKW)

 

Ks. prof. Wiesław Dyk i ks. prof. Józef Marceli Dołęga

 

 

Konferencja odbyła się w kompleksie parkowo – pałacowym, malowniczo położonym w dolinie Noteci. Na uczestników czekały dodatkowe atrakcje: przejażdżki bryczką po parku, zwiedzanie pałacu oraz grill. Organizatorzy planują kolejną konferencję za dwa lata.

 

Dominika Kościukiewicz

 

 

 

 

 

Foto: Bożena Listkowska i Dominika Kościukiewicz