700-lecie kanonizacji św. Tomasza z Akwinu

 

Katedra Historii Filozofii UKSW

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

 

Sympozjum naukowe 26-27 czerwca 2023 roku