WYDARZENIA

2 lutego 2021 - zmarł w Londynie Pan Zbigniew S. Siemaszko

21 lutego 2021 - zmarł Ks. Mgr January Budzisz

 
 

laureaci

tegorocznej edycji nagrody im. profesora Mieczysława gogacza

 
 

NOWE KSIĄŻKI

Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako psycholog
Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako etyk

 

 

 

Suma  teologii sw Tomasza z Akwinu
Ksiazki Profesora Mieczyslawa Gogacza

Nagroda im Profesora Mieczyslawa Gogacza
Filozofia polska
Prezydent Ryszard Kaczorowski
Profesor Antoni B Stepien kardynal Zenon Grocholewski
Informacja o ciasteczkach