WYDARZENIA

20 lutego 2019 - Prof. Witold PŁOTKA: Od psychologii do filozofii: O początkach filozofii współczesnej w Polsce

 

ZAPOWIEDZI

3 kwietnia 2019 - Wykład - dr Marek Prokop: Wpływ filozofii Awicenny na metafizykę św. Tomasza z Akwinu

 

NOWE KSIĄŻKI

11 lutego 2019 - Ukazało się drugie wydanie książki prof. Artura Andrzejuka pt. Tomasz z Akwinu jako filozof

 

 

 

 

Suma  teologii sw Tomasza z Akwinu
Ksiazki Profesora Mieczyslawa Gogacza

Nagroda im Profesora Mieczyslawa Gogacza
Filozofia polska
Prezydent Ryszard Kaczorowski
Profesor Antoni B Stepien kardynal Zenon Grocholewski
Informacja o ciasteczkach