Historia fundacji i wydawnictwa Veritas
Ks. Stanisław Bełch
Konferencja z cyklu: wielcy ludzie Emigracji - Stanisław Bełch
Min. Stanisław Grocholski

Veritas Foundation Publication Centre

*   *   *

Katolicki ośrodek wydawniczy veritas

Inż. Wojciech Dłużewski
Gazeta Niedzielna
"Opłatek" Veritasu na sześćdziesięciolecie Gazety Niedzielnej
List abpa Szczepana Wesołego do ostatniego numeru GN
List Ministra Obrony Narodowej do Wydawnictwa Veritas
Delegacja UKSW w siedzibie Veritasu w Londynie

 


Nasza historia
 


W 1947 roku została powołana w Londynie Fundacja, pod nazwą VERITAS FOUNDATION. Zajęła się ona przede wszystkim pomocą studentom oraz kandydatom na studia, ułatwiając drogę do studiów na wyższych uczelniach w Irlandii, Hiszpanii, Holandii oraz podejmując się prowadzenia domów studenckich w Londynie i Corku. Jednocześnie Fundacja pomogła do powstania w Londynie tygodnika "Życie" i powołała do życia Katolicki Ośrodek Wydawniczy.

Przyjęliśmy jako nazwę VERITAS czyli PRAWDĘ, bo Chrystus Pan powiedział "Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem" oraz, że „Prawda Was wyswobodzi". Za Patrona Ośrodka przyjęliśmy twórcę Niepokalanowa: Św. Maksymiliana Kolbe, patrona drukarzy.

Inicjator Fundacji, ks. Stanisław Bełch – duszpasterz akademicki, teolog i historyk, postarał się o przekazanie wydawnictwu przez zasłużoną angielską firmę wydawniczą Braci Mildnerów swego dorobku wydawniczego czasu wojny, oraz dorobku powołanego przez siebie Katolickiego Funduszu Wydawniczego. Jednocześnie powstała drukarnia pod nazwą VERITAS FOUNDATION PRESS oraz VERITAS FOUNDATION PUBLICATION CENTRE (KOW Veritas), który przejął prowadzenie tygodnika "Życie", oraz otworzył własną księgarnię, planując jednocześnie nowe wydawnictwa.

Pierwszą książką tłoczoną we własnej drukarni była ,,Nowenna do Miłosierdzia Bożego" opracowana przez Ks. Sopoćkę wedle objawień św. Faustyny Kowalskiej. Następną Zofii Kossak-Szczuckiej ,,Przymierze" i Anatola Krakowieckiego .,Książka o Kołymie" .

Tak rozpoczęła się działalność księgarska i wydawnicza Katolickiego Ośrodka Wydawniczego, który po dwóch latach istnienia, w maju 1949 r., zaczął wydawanie popularnego tygodnika katolickiego "Gazeta Niedzielna", a w rok później BIBLIOTEKĘ POLSKA w seriach: Literacko-pamiętnikarskiej (czerwonej) w której ukazało się 104 tomy, religijnej (niebieskiej), 33 tomy, -popularnonaukowej (zielonej), 16 tomów, premiowej (białej) 11 tomów, oraz rozpoczęło pod koniec lat 60. Serię tomistyczną (brązową) w której ukazała się chluba naszych wydawnictw Suma Teologiczna św. Tomasza z Akwinu, w 34 tomach, pierwsze i jedyne jak do tej pory pełne polskie tłumaczenie tego dzieła Doktora Kościoła. Poza seriami wydawaliśmy modlitewniki, książeczki dla dzieci, śpiewniki oraz dopomagali autorom w wydawaniu różnych potrzebnych i ciekawych pozycji. Ukoronowaniem tej akcji jest wdanie po angielsku prac 24 naukowców z Polski pod tytułem „Poland in Christian Civilization”.

Na stałe do historii polskiej literatury na emigracji wejdą pierwsze wydania wspomnień generałów: T. Bora Komorowskiego: „Armia Podziemna” T. Machalskiego „Co widziałem i przeżyłem”, Hallera „Pamiętniki”, St. Sosabowskiego „Droga wiodła ugorem”, „Najkrótszą drogą”, J. Zająca „Dwie wojny”, „W Szkocji i na Środkowym Wschodzie” czy też zwięzła „Historia Polski” prof. O. Haleckiego oraz Chestertona “Krótka historia Anglii”. W ponad 50 letniej historii wydawnictwa ukazało się ponad 600 tytułów. Na szczególną uwagę zasługuje literatura religijna tak mocno propagowana przez wydawnictwo gdzie szczególnym powodzeniem cieszyła się książka M.Winowskiej „Prawdziwe oblicze Ojca Pio” i kard. K.Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”.

Wśród niedawnych publikacji należy wspomnieć o książce o św. Fautstynie „Divine Mercy” wydanej z okazji Jej kanonizacji . W tym samych roku ukazał się również bardzo potrzebny, dwujęzyczny, polsko-angielski modlitewnik’ „Abba-Pater”, a wcześniej, tłumaczenie polskie książki Kardynała B. Hume’a „Tajemnica Krzyża” oraz tłumaczenie ,”Punkt zwrotny” D. O’Grady, pracy ukazującej przemiany w Kościołach Europy Wschodniej jakie zaszły od czasu zburzenia Muru Berlińskiego.

 

Wojciech Płazak

Prezes Fundacji

 

 

 

Prezes Wojciech Płazak i płk. dr Jerzy Niepsuj

przed siedzibą Veritasu przy 63 Jeddo Road
London W12 9EE