OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PLIKÓW NA STRONIE WWW.KATEDRA.UKSW.EDU.PL

 

 

 

 

W związku z wprowadzonym przez nasz rząd zamieszaniem w sprawie porozumienia ACTA  (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) wyjaśniam, że

 

1) wszystkie pliki na www.katedra.uksw.edu.pl są legalne (posiadamy majątkowe prawa autorskie lub one wygasły).

2) zgadzamy się na ich dowolne utrwalenie, kopiowanie, powielanie, drukowanie i inne formy wprowadzania do obrotu, w szczególności rozsyłanie, przekazywanie, upowszechnianie we wszelki dowolny sposób, z zachowaniem informacji o autorstwie (osobiste prawo autorskie).

3) jakiekolwiek i przez kogokolwiek dokonywane próby ograniczenia pkt. 2) są bezprawne.

Artur Andrzejuk