Dr  Jakub  Wójcik

 

   


   ur. w 1943 r. w Warszawie

   jakwu@jest.pl

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

 

1964 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Warszawie.

1963 - 1968 r. studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

1982-1986 - studia w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, Jednocześnie studiował filozofię w ATK uczestnicząc w zajęciach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej tej Uczelni.

 

 Doktorat

 

1986 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza w Akademii Teologii Katolickiej na podstawie rozprawy "Rola pracy w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu", recenzowanej przez arcybiskupa prof. Kazimierza Majdańskiego i prof. Tadeusza Pszczołowskiego.

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 Praca  zawodowa

 

1964-2006 - uczył matematyki w warszawskich szkołach średnich.

od 1987 – wykładowca filozofii w w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW (obecnie: Wydział Studiów nad Rodziną).
 

 Działalność naukowa i dydaktyczna


Działalność wychowawczą doskonalił uczestnicząc w seminariach naukowych z zakresu pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki. Doświadczenie pedagogiczne pogłębiał pracując m. in. w Stołecznym Ośrodku Metodycznym, gdzie prowadził doskonalenie nauczycieli matematyki.

Uczestniczy aktywnie w seminariach i konferencjach w ramach prac Katedr Historii Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

PUBLIKACJE