badania
 

 

Dr Katarzyna WASILEWSKA-Zembrzuska

 

    ur. 29 maja 1979 r. w Warszawie

  
  katarzynawasilewska@op.pl

 

b. doktorant

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

 

1998 - 2003 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, studia filozoficzne

 

1998 - 2003 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

 

2004 – 2009 Studia Doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW


2011 Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, studia arabistyczne

 

 Magisterium

 

26 czerwca 2003 - magister filozofii, na podstawie pracy pt. Filozofia Ibn Chalduna (1332-1406) na podstawie poglądów zawartych w Muqaddimie. Promotorem pracy był prof. dr hab. Artur Andrzejuk, a recenzentem dr Paweł Milcarek

 

2003 - magister politologii, na podstawie pracy pt. Ibn Chalduna koncepcja socjologii. Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Libiszowska - Żółtkowska

 

 Doktorat

 

16 grudnia 2009 obroniła pracę doktorską pt. Filozofia społeczna średniowiecznych filozofów arabskich jako synteza myśli greckiej i tradycji muzułmańskiej. Promotorem doktoratu był prof. UKSW dr hab. Artur Andrzejuk, a recenzentami: prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan oraz prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski
 

 Stypendia i staże naukowe

 

31. 07.2006 – 24. 08. 2006 kurs klasycznego języka arabskiego w The Fajr Center for the Arabic Language w Kairze

 

  

dDOROBEK  NAUKOWY

  

Badania

 

- historia filozofii

- filozofia starożytna i średniowieczna

- filozofia arabska

- filozofia polityczna i społeczna

 

 Artykuły

 

 1. Filozofia na VII Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, „Studia Philosophiae Christianae” 2005, nr 2

 2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia. Kultura. Problemy przetrwania., „Studia Philosophiae Christianae” 2006, nr1

 3. Konferencja naukowa: Myśl Ibn Chalduna jako czynnik zbliżenia między cywilizacjami, „Studia Philosophiae Christianae” 2006, nr 2

 4. Recepcja greckiej myśli społecznej u średniowiecznych filozofów arabskich, w: Arabowie-islam-świat, pod. red. M.M.Dziekana i I.Kończak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2007

 5. Hunajn Ibn Ishak – wybitny chrześcijański pisarz i tłumacz dzieł greckich na język arabski, w: Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia-Kultura-Problemy przetrwania, pod red. M. Abdalla, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 217 - 220

 6. Historia jako podstawa filozofii społecznej Ibn Chalduna, www.katedra.uksw.edu.pl/awicenna/ibn_chaldun_historia.pdf

 7. Teoria państwa doskonałego Al-Farabiego i jej greckie źródła, www.katedra.uksw.edu.pl/awicenna/alfarabi_panstwo.pdf

 8. Bibliografia - filozofia arabska (wspólnie z A.Andrzejukiem), http://www.katedra.uksw.edu.pl/awicenna/filo_arabska.htm

 

 Konferencje

 

 1. 10 – 12 maja 2005  VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna – Uniwersytet Łódzki. Wygłoszony referat: Recepcja greckiej myśli społecznej u średniowiecznych filozofów arabskich.

 2.  25 – 26 października 2005   Międzynarodowa Konferencja: Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia. Kultura. Problemy przetrwania - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłoszony referat: Hunajn Ibn Ishak – wybitny chrześcijański pisarz i tłumacz dzieł greckich na język arabski.

 3. 13 maja 2006 Konferencja dla uczczenia 600 rocznicy śmierci Ibn Chalduna (Tunis 1332 – Kair 1406). Myśl Ibn Chalduna jako czynnik zbliżenia między cywilizacjami – Collegium Civitas w Warszawie. Wygłoszony referat: Historia jako podstawa filozofii społecznej Ibn Chalduna.

 4. 8 – 9 maja 2009 VIII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna – Uniwersytet Warszawski. Wygłoszony referat: Teoria ‘państwa doskonałego’ Al-Farabiego i jej greckie źródła.

 5. 30.05.2010 – Konferencja: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, WSSMiA. Wygłoszony referat: Mieczysław Gogacz i średniowieczna filozofia arabska.

 6. 19.09.11-21.09.11 - Konferencja: IV Kongres Mediewistów Polskich – Poznań, UAM. Wygłoszony referat: Cele historii filozofii na tle teorii historii Ibn Chalduna (1332-1406).

 7. 08.12.2011 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W kręgu średniowiecznej antropologii, UKSW, Zgłoszony referat: Teoria cnót społecznych Al-Gazalego jako zasad porządkujących życie człowieka.
   

 Nagrody i wyróżnienia

 

2008-2009 grant promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przyznany w ramach 34 konkursu projektów badawczych)

 

dINNE

  

Hobby

 

polska kultura ludowa od A do Z (od architektury do ziołolecznictwa)

haft kaszubski

turystyka górska i rowerowa

 

 Ulubione miejsca - podróże

 

Zakopane

Dwór w Suchej

... wszystkie polskie skanseny