Płk dr Jerzy NIEPSUJ

 

 

    ur. 11 kwietnia 1953 r., Strzegom, woj. wałbrzyskie

    mstrzegomski@o2.pl

 

Wykładowca

Studia Niestacjonarne i Podyplomowe Filozofii

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

 

1972-1976 - studia zawodowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu;

1976-1979 - magisterium, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;

1980-1982 - studia podyplomowe, Wydział Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim;

1995 - doktorat, Uniwersytet Warszawski;

1996 - zagraniczne, sześciomiesięczne stypendium naukowe w Instytucie Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu.

 

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 Praca  zawodowa

 

1976 - nominacja na stopień podporucznika Wojska Polskiego i rozpoczęcie pracy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w charakterze żołnierza zawodowego na stanowisku dowódcy plutonu podchorążych Wydziału Elektroniki;

 1977 - 1979: JW 1549 w Biedrusku, Śląski Okręg Wojskowy, praca na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii radioliniowo - kablowej (KRK), nominacja do stopnia porucznika WP;

 1979-1983: instruktor młodzieżowy Wydziału Elektroniki WAT i Zastępca Dowódcy Batalionu Podchorążych Wydziału Elektroniki, nominacja do stopnia kapitana WP;

 Od 1983 - wykładowca, a od 1995 adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych WAT, 1988 - nominacja do stopnia majora, 1992 do stopnia podpułkownika WP;

 Od 1993 - wykładowca w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

 

dDOROBEK  NAUKOWY

 

 

Badania

 

Prowadzone kierunki badań:

-Filozofia współczesna; marksizm, pozytywizm i fenomenologia

-Etyka; etyka zawodowa żołnierza polskiego

-Filozofia bezpieczeństwa

-Prawo wyznaniowe i polityka wyznaniowa

 Aktualne i projektowane kierunki badań naukowych i aktywności dydaktyczno-wychowawczej:

-Filozofia współczesna; pozytywizm i fenomenologia

-Etyka; zagadnienie cnót wojskowych

-Filozofia bezpieczeństwa

 

 Artykuły

 

-J.Niepsuj, Myśl społeczno - polityczna Jana Pawła II, w:\A M.Baraniuk, J.Niepsuj, J.Urbański, Wybrane zagadnienia filozo-\A ficzne, etyczne i religioznawcze, Skrypt WAT, Warszawa 1987, s.77-89.

-J.Niepsuj, Jan Paweł II a cywilizacja techniczna, w: Z dziejów szkolnictwa i rozwoju techniki w Wojsku Polskim, cz.III, WAT, Warszawa 1992, s.98-113.

-Materiały do studiowania filozofii, cz.I, Wybór i oprac. J.Urbański i J.Niepsuj, Skrypt WAT, Warszawa 1993, s.183.

-J.Niepsuj, Formy regulacji stosunków państwo - Kościół, "Wojsko i Wychowanie", nr 12/1995, s.45-47.

-J.Niepsuj, Rola wojska w integracji europejskiej - społeczne i filozoficzne aspekty problemu, w: Edukacja obywatelska i działalność informacyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO. Materiały z seminarium 16-17 VI 1997, MON DS-W, Warszawa 1997, s.29-40.

-J.Niepsuj, Zusammenfassung, w: Etyka oficera - inżyniera, Pod red. nauk. Janusza Urbańskiego, Skrypt WAT, Warszawa 1997, s.177-178.