badania
 

 

Dr Karolina Ćwik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 


   

 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

Licencjat

 

2010    otrzymanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia z filozofii, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

 

 Magisterium

 

2011 dyplom magistra teologii na podstawie pracy pt. „Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień.

 

 Doktorat

 

2019 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. „Filozoficzne rozumienie Verbum incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu”. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Artur Andrzejuk, a promotorem pomocniczym - dr Michał Zembrzuski. Przewód doktorski prowadził Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

  

dDOROBEK  NAUKOWY

  

Książki

 

2011 - Korekta merytoryczna i językowa książki Abyśmy się stali synami Bożymi, red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2011

 

Artykuły

 

1. Przyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Pro Fide Rege et Lege” nr 1 (69) 2012, s. 264-272.

2. Nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 1 (50) 2012, s. 193-202.

3. Doświadczenie szczęścia w ujęciu św. Augustyna, w: Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Pelplin 2013, s. 29-42.

4. Jakuba z Paradyża twórcza odpowiedź na kryzys scholastyki, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 2 (51) 2013, s. 247-258.

5. Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych na soborach pierwszych wieków, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 2 (52) 2014, s. 207-224.

6. Koncepcja Boga w ujęciu Awicenny, „Pro Fide Rege et Lege” 2 (75) 2015.

7. Czy św. Tomasz był eudajmonistą?, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 113-128.

8. Wszechmoc Wcielonego Słowa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu (test zamieszczony na stronie "Teologii Politycznej" 01. 12. 2014 http://www.teologiapolityczna.pl/karolina-cwik-wszechmoc-wcielonego-slowa-w-ujeciu-sw-tomasza-z-akwinu/)

9. Wcielenie Chrystusa w ujęciu św. Anzelma z Canterbury (test zamieszczony na stronie "Teologii Politycznej" 15. 12. 2014 http://www.teologiapolityczna.pl/karolina-cwik-wcielenie-chrystusa-w-ujeciu-sw-anzelma-z-canterbury/ )

10. Czy św. Tomasz był eudajmonistą? „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 113-128.

11. Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowej Konferencji „Oblicza Mistyki” (współautorstwo z A. Kazimierczak-Kucharską) „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 323-324.

12. Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1-2)  „Biblica et Patristica Thoruniensia” Vol 8, No 3 (2015), s. 27-37.

 

Badania

 

Filozofia średniowieczna, metafizyka, antropologia, tomizm, etyka, relacje między wiarą a rozumem.

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych

 

Członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

 

Członek Sekcji Polskich Teologów Moralistów

 

 Konferencje

 

 1. 1.08. 04. 2010 Philosophy within Theology and Mystics - historical basis and modern approach - współorganizowanie i tłumaczenie symultaniczne.

 2. 26. 05. 2011  Philosophy within Theology and Mystics – gnoseology and mystics – współorganizowanie i tłumaczenie symultaniczne.

  1. 12-14. 06. 2011 Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce. Ogólnopolskie  Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – współorganizowanie.

  2. 9. 11. 2011 Wygłoszenie referatu Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na Sympozjum Naukowym Tomizm Konsekwentny, UKSW.

  3. 08. 12. 2011 Wygłoszenie referatu Przyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na Międzynarodowej konferencji naukowej W kręgu średniowiecznej antropologii, UKSW.

  4. 7-20. 06. 2012 Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Międzynarodowe Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – współorganizowanie i uczestnictwo.

  5. 16. 04. 2013 Wygłoszenie referatu Doświadczenie szczęścia w ujęciu św. Augustyna, na konferencji naukowej Filozoficznie o doświadczeniu, UKSW.

  6. 16. 05. 2013 Wygłoszenie referatu Jakuba z Paradyża twórcza odpowiedź na kryzys  scholastyki, na międzynarodowej konferencji Stań badań nad filozofią polską, UKSW.

  7. 09-11. 06. 2013 Teologiczno-moralne implikacje sprzeciwu sumienia. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – współorganizowanie i uczestnictwo.

  8. 12. 12. 2013 Wygłoszenie referatu Koncepcja Boga w ujęciu Awicenny, na konferencji naukowej W kręgu średniowiecznej metafizyki, UKSW.

  9. 15. 12. 2013 Prowadzenie Rozważań Adwentowych na podstawie „Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego” św. Tomasza z Akwinu, oo. Dominikanie, Warszawa.

  10. 24. 04. 2014 Wygłoszenie referatu Czy św. Tomasz był eudajmonistą?, na konferencji naukowej, na konferencji naukowej W kręgu średniowiecznej etyki, UKSW.

  11.  13-14. 11. 2014 Wygłodzenie referatu Wpływ Wcielenia Słowa  na rozumienie wszechmocy Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na konferencji naukowej Św. Tomasz i Św. Bonawentura dziedzictwo – aktualność – inspiracje, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

  12. 10. 04. 2015 Wygłoszenie referatu Mowa ludzka jako przejaw sprawiedliwości wymiennej w ujęciu o. J. Woronieckiego OP, na konferencji naukowej Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

  13. 18. 04. 2015 Wygłoszenie referatu Wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na konferencji naukowej Idźcie do Tomasza. Konferencja naukowa o życiu i nauczaniu św. Tomasza z Akwinu, Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum.

  14. 20-22. 04. 2015 Wygłodzenie referatu Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1-2), na międzynarodowej konferencji Towards a Biblical Thomism. The biblical exegesis of Thomas Aquinas and its contemporary relevance, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  15. 23-24. 04. 2015 Wygłoszenie referatu Rozwój duchowy człowieka a mistyka w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, na międzynarodowej konferencji naukowej Oblicza mistyki, Katowice.

  16. 15-19. 09. 2015 Wygłoszenie referatu Filozoficzna problematyka rodzenia słowa w intelekcie człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na X Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu.

  17. 20. 11. 2015 Wygłoszenie referatu Relacyjność Słowa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na ogólnopolskiej konferencji Tomistycznej dedykowanej prof. M. Gogaczowi w 89. rocznicę urodzin, UKSW.

  18. 05. 04. 2016 Wygłoszenie referatu Duchowość ateistyczna. Propozycja André Comte Sponville’a, na konferencji naukowej Filozoficzne aspekty mistyki, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

  19. 02. 06. 2017. Wygłodzenie referatu Nowe rozumienie cnót. Propozycja André Comte-Sponville’a, na ogólnopolskiej konferencji naukowej Postprawda, Postpolityka, Postsztuka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

  20. 15. 05. 2017. Wygłoszenie referatu Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych, na ogólnopolskiej konferencji naukowej Filozofie i Teologie. Historia powiązań, waśni i współpracy, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice.

Nagrody i wyróżnienia

19.11. 2011 – otrzymanie nagrody im. prof. M. Gogacza, przyznaną na pracę magisterską.

dINNE

  

Certyfikaty

 

Międzynarodowy certyfikat z języka hiszpańskiego DELE.

 

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego CAE.

 

 Ulubione lektury

 

E.E. Remarque, C. Ruiz Zafón.

 

 Ulubione miejsca - podróże

 

Hiszpania, Paryż.