badania
 

 

Mgr Karolina Ćwik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 


   

 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

Licencjat

 

2010    otrzymanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia z filozofii, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

 

 Magisterium

 

2011    magister teologii na podstawie pracy pt. Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, promotor: ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień; recenzent: dr Jarosław A. Sobkowiak MIC.

 

 Doktorat

 

Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Filozoficzne próby uzasadniania dogmatów chrystologicznych przez św. Tomasza z Akwinu, pod kierunkiem prof. dra hab. Artura Andrzejuka.

 

  

dDOROBEK  NAUKOWY

  

Książki

 

2011 - Korekta merytoryczna i językowa książki Abyśmy się stali synami Bożymi, red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2011

  

Artykuły

 

1. Przyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Pro Fide Rege et Lege” nr 1 (69) 2012, s. 264-272.

2. Nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 1 (50) 2012, s. 193-202.

3. Doświadczenie szczęścia w ujęciu św. Augustyna, w: Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Pelplin 2013, s. 29-42.

4. Jakuba z Paradyża twórcza odpowiedź na kryzys scholastyki, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 2 (51) 2013, s. 247-258.

5. Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych na soborach pierwszych wieków, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 2 (52) 2014, s. 207-224.

6. Koncepcja Boga w ujęciu Awicenny, „Pro Fide Rege et Lege”

7. Czy św. Tomasz był eudajmonistą?, „Rocznik Tomistyczny”

8. Wpływ Wcielenia Słowa na rozumienie wszechmocy Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, (wydanie pokonferencyjne)

9. Wszechmoc Wcielonego Słowa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu (test zamieszczony na stronie "Teologii Politycznej" 01. 12. 2014 http://www.teologiapolityczna.pl/karolina-cwik-wszechmoc-wcielonego-slowa-w-ujeciu-sw-tomasza-z-akwinu/)

10. Wcielenie Chrystusa w ujęciu św. Anzelma z Canterbury (test zamieszczony na stronie "Teologii Politycznej" 15. 12. 2014 http://www.teologiapolityczna.pl/karolina-cwik-wcielenie-chrystusa-w-ujeciu-sw-anzelma-z-canterbury/ )

11. Rozwój duchowy człowieka a mistyka w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza (wydanie pokonferencyjne)

12. Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1-2) (wydanie pokonferencyjne)

13. Tłumaczenie artykułu naukowego La peregrinacion, una experiencia religiosa. El Camino Jacobeo, una experiencia cristiana „Camino polaco” 3(2016).
 

Badania

 

Metafizyka, antropologia, tomizm, etyka, nowy ateizm oraz relacje między wiarą a rozumem 

Przynależność do Towarzystw Naukowych

 

Członek Sekcji Polskich Teologów Moralistów

 Konferencje

 

  1. 08.04.2010 Philosophy within Theology and Mystics - historical basis and modern  approach - współorganizowanie i tłumaczenie symultaniczne.

  2. 26.05.2011  Philosophy within Theology and Mystics – gnoseology and mystics – współorganizowanie i tłumaczenie symultaniczne.

  3. 12-14.06.2011 Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce. Ogólnopolskie  Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – współorganizowanie.

  4. 08. 12. 2011 Wygłoszenie referatu Przyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na Międzynarodowej konferencji naukowej W kręgu średniowiecznej antropologii, UKSW.

  5. 9. 11. 2011 Wygłoszenie referatu Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, na Sympozjum Naukowym Tomizm Konsekwentny, UKSW.

  6. 16. 04. 2013 Wygłoszenie referatu Doświadczenie szczęścia w ujęciu św. Augustyna, na konferencji naukowej Filozoficznie o doświadczeniu, UKSW.

  7. 16. 05. 2013 Wygłoszenie referatu Jakuba z Paradyża twórcza odpowiedź na kryzys  scholastyki, na międzynarodowej konferencji Stań badań nad filozofią polską, UKSW.

  8. 7-20.06.2012 Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Międzynarodowe Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – współorganizowanie i uczestnictwo.

  9. 09-11.06. 2013 Teologiczno-moralne implikacje sprzeciwu sumienia. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – współorganizowanie i uczestnictwo.

Nagrody i wyróżnienia

19.11. 2011 – otrzymanie nagrody im. prof. M. Gogacza, przyznaną na pracę magisterską.

dINNE

  

Certyfikaty

 

2005                Zdanie międzynarodowego certyfikatu z języka hiszpańskiego DELE.

2005                Zdanie międzynarodowego certyfikatu z języka angielskiego FCE.

 

 Ulubione lektury

 

E.E. Remarque, C.S. Lewis, E.E. Schmitt, V. Frankl.

 Ulubione miejsca - podróże

 

Hiszpania, Paryż.