badania

Tadeusz Klimski

 

Recenzje

przygotowane przez prof. Mieczysława Gogacza

 

Recenzje dorobku naukowego na tytuł naukowy profesora [nadzwyczajnego – n; zwyczajnego – z]

 

 1. Morawiec Edmund ks.doc. ATK   1981

 2. Sulowski Jan doc. dr hab. PAN (n)    1982

 3. Bejze Bohdan ks. bp doc. dr hab. ATK (n)  1986

 4. Zdybicka Zofia s. prof. ndzw. dr hab. KUL (z) 1988

 5. Wielgus Stanisław ks.doc. dr hab. KUL (n)  1988

 6. Lubański Mieczysław ks. prof. ndzw. dr hab. ATK (z)  1988

 7. Nowak Antoni ks.doc. dr hab. KUL (n)  1990

 8. Czerkawski Jan doc. dr hab. KUL (n)   1991

 9. Kwiatkowski Tadeusz doc. dr hab. UMCS (n)  1991

 10. Kwiatkowski Tadeusz doc. dr hab. UMCS (z)  1995

 11. Dec Ignacy ks. doc. dr hab. Wydz. Teol. Wrocław (n)  1993

 12. Maryniarczyk Andrzej ks. doc. dr hab. KUL (n)

 13. Tchorzewski A. dr hab. 1998

 14. Romanowska-Łakomy H. dr hab. 2006

 

 

Recenzje dorobku naukowego na profesora nadzwyczajnego uczelni

 

 1. Tadeusz Klimski dr hab. ATK

 2. Porębski Andrzej S. dr hab. ATK 1997

 3. Andrzejuk Artur dr hab. UKSW  2003

 

 

 

Recenzje habilitacyjne

 

 1. Borzyszkowski Marian ks. dr ATK

 2. Wciórka Ludwik ks. dr ATK  1973

 3. Eborowicz Wacław ks. dr ATK  1975

 4. Czerkawski Jan dr KUL   1975

 5. Bakies Bogdan ks. dr ATK 1982

 6. Zieliński Edward ks. dr KUL  1987

 7. Romanowska-Łakomy Halina dr ATK  1987

 8. Szawarski Zbigniew dr CKK 1988

 9. Walewander Edward ks. dr KUL  1989

 10. Jaroszyński Piotr dr KUL  1990

 11. Maryniarczyk Andrzej ks. dr KUL  1991

 12. Klimski Tadeusz dr ATK – 17.11.1992

 13. Wolicki Marian ks. dr KUL i Wydz. Teol. Wrocław  1993

 14. Krause Feliks dr KUL  1993

 15. Porębski Stanisław dr ATK  1994

 16. Łukomski J. ks. dr  1997

 17. Bafia S. ks. dr  1998

 18. Kijewska A. dr 1999

 19. Ciszewski Marian ks. dr KUL  1995

 20. Guz Tadeusz ks. dr Schwarzwald RFN  2001

 21. Kalka Krzysztof  dr ATK

 22. Wołoszyn Wiesława dr Akad. Bydgoska

 23. Tokarska-Bakir Joanna dr UW

 24. Andrzejuk Artur dr UKSW 2002

 

 

 

 

Recenzje rozpraw doktorskich [z notesu KUL (*)]

 

 

 1. Nadolski Bogusław ks. – 18.03.1967 *

 2. Wistuba Halina  - 24.05.1967 *

 3. Gałkowski Jerzy – 13.06.1967 *

 4. Rebeta Jerzy – 16.01.1968 *

 5. Roga Kazimierz ks. – 18.04.1868 *

 6. Kaszuba Tadeusz ks. – 29.05.1969 *

 7. Śliwiński Ryszard ks. – 27.06.1969 *

 8. Sadowski Frumencjusz ks. – 4.12.1969 *

 9. Szajda Alfons ks. – 27.06.1970 *

 10. Jarzyna Stanisław ks. – 4.03.1971 *

 11. Werner Donat ks. –  *

 12. Gładyszewski Ludwik ks. –  *

 13. Kuczyński Tadeusz ks.- *

 14. Mikuła Emanuel ks.- *

 15. Sparty Andrzej ks. – *

 16. Dudak Roman ks. – 26.02.1979 *

 17. Mwemeli Mayami –  1979*

 18. Stój Stanisław ks. – 16.11.1982 *

 19. Jaroszyński Piotr – 10.03.1983 *

 

Recenzent rozpraw doktorskich [z notesu ATK (**)]

 

 1. Cywiński Bohdan 1973

 2. Kur Mieczysław ks.1976

 3. Porębski Stanisław 1976

 4. Dudak Roman ks. 1979

 5. Bucichowski Wacław 1979

 6. Grochal Zbigniew 1980

 7. Stój Stanisław 1982

 8. Jaroszyński Piotr 1983

 9. Skwara Antoni 1984

 10. Wronecka Joanna 1985

 11. Walko Andrzej 1985

 12. Czurak Krystyna 1987

 13. Anzulewicz Piotr ks. 1989

 14. Bustince Lazaro ks. 1990

 15. Wierciński Andrzej ks.1990

 16. Mylik Mirosław 1991

 17. Sipowicz Kamil 1991

 18. Zabielski Stanisław ks. 1992

 19. Bożyk Małgorzata Maria 1992

 20. Niemiec Henryk ks. 1992

 21. Niemirowski Tomasz 1993

 22. Kalka Krzysztof 1993

 23. Noras Andrzej

 24. Czupryn Bogdan ks.

 25. Szczyrba Sławomir ks. 1994

 26. Gryżenia Kazimierz ks. 1994

 27. Kunicki Zdzisław ks.

 28. Stoś Jarosław ks.

 29. Górniak Adam

 30. Muszyńska Renata

 31. Gorniak Jacek (rec. nostryfikacyjna)

 32. Szyndler Lech 1997

 33. Muszyńska Renata

 34. Lisowski Aleksander 2002