Zapowiedzi

Zaproszenie

XVI Edycja Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

za rok akademicki 2021/2022

 

PROGRAM

 

 

¨    Ks. mgr Tomasz Gutowski: Źródła teologii liturgicznej św. Tomasza z Akwinu

Prezentacja książki pt. Tomizm konsekwentny

¨    O. dr Michał Ziółkowski: Filozofia przyrody w tomizmie konsekwentnym

¨    Dr Agnieszka Gondek: Pedagogika tomistyczna jako filozofia wychowania

¨    Mgr Natalia Herold: Tomistyczna teoria prawa

PRZERWA NA KAWĘ LUB HERBATĘ (ok. 15.00)

 

¨    Dr bryg. Dawid Pełka: Tomistyczna filozofia kultury

¨    Dr Dawid Lipski: Filozofia społeczna i polityczna w tomizmie konsekwentnym

¨    Dr Izabella Andrzejuk: Tomistyczna teoria religii

¨    Dr hab. Krzysztof Wojcieszek: Praktyczne zastosowania tomizmu konsekwentnego w profilaktyce problemów wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aula nr 201 w bud. 23 (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

 ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

19 listopada 2022 roku (sobota)

początek, godz. 13.30

Kontakt: Katedra Historii Filozofii UKSW

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3; e-mail: katedra@uksw.edu.pl

Szersze informacje: www.katedra.uksw.edu.pl

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Katedra Historii Filozofii UKSW

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

tel. (+4822) 759 13 39; e-mail: katedra@uksw.edu.pl

Kierownik katedry: Prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

_____________________________________________________________________________________________