badania

XI Edycja Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 Nagroda jest wręczana w kategorii za najlepszą pracę magisterską, która wpisuje się w badanie myśli Św. Tomasz z Akwinu i promowanie filozofii tomistycznej w Polsce, a także nawiązuje do dorobku naukowego Profesora Mieczysława Gogacza.

(§ 1, ust. 1 Regulaminu Nagrody)

 

Ogłaszamy VII konkurs na Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza za rok akademicki 2016/2017

 

Nagroda jest przyznawana każdego roku w listopadzie za poprzedni rok akademicki.

(§ 2, ust. 1 Regulaminu Nagrody)

Prace do nagrody zgłaszają ich promotorzy.

(§ 2, ust. 3 Regulaminu Nagrody)

 

Na zgłoszenia na adres Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW czekamy do połowy października 2017 r.

 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3,

e-mail: katedra@uksw.edu.pl

Kierownik katedry: prof. dr hab. Artur Andrzejuk 

 

 

 

Uroczyste sympozjum z wręczeniem nagród odbędzie się 18 listopada 2017 r. (sobota) w godzinach popołudniowych na terenie kampusu im. Ryszarda Rumianka w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3