5 grudnia 2018

Spór o rozumienie istnienia po śmierci Tomasza z Akwinu

 

dr Dawid Lipski

 

 

dr Dawid Lipski

 

Średniowieczny spór o rozumienie istnienia i istoty był jednym z największych, jaki rozgorzał po śmieci Tomasza z Akwinu. Choć problematyka ta była podejmowana już wcześniej, to za początek sporu przyjmuje się debatę na Uniwersytecie Paryskim między Idzi Rzymianinem a Henrykiem z Gandawy. Postawa Idziego, jego swoiste rozumienie koncepcji Tomasza, jak również słynne potępiania paryskie i atmosfera panująca w Paryżu i na Oksfordzie, doprowadziły bądź do zniekształcenia bądź do niezrozumienia oryginalnej koncepcji bytu u Tomasza z Akwinu. Dopiero Tomasz Sutton, angielski dominikanin z przełomu XIII i XIV wieku, upomniał się o właściwe docenienie wkładu Akwinaty do tej problematyki.


 

   

 

 

n/h