badania

 

III Sympozjum naukowe: FILOZOFIA I TEOLOGIA W "MODLITEWNIKU" GERTRUDY MIESZKÓWNY (XI WIEK)

27 maja 2009

 

 

 

Dnia 27 maja 2009 roku odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już trzecie sympozjum naukowe pt. FILOZOFIA I TEOLOGIA W "MODLITEWNIKU" GERTRUDY  MIESZKÓWNY (XI WIEK). Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej.

Sympozjum to honorowym patronatem objął Prymas Polski, Ks. Kardynał Józef Glemp, Ks. Kardynał Zenon Grocholewski oraz były Prezydent Rzeczpospolitej na Uchodźstwie Pan Ryszard Kaczorowski. Patronem medialnym była Telewizja Polska Kanał Historia.

 

Ksiądz Dziekan prof.  UKSW dr hab. Jan  Krokos wita zaproszonych gości sympozjum

 

Organizator sympozjum, prof. UKSW dr hab. Artur Andrzejuk uroczyście otwiera III Naukowe Sympozjum Gertrudiańskie

 

Obrady Sympozjum otworzył znakomity referat prof. dr hab. Elżbiety Aranowskiej zatytułowany Nadzieja w Modlitewniku Gertrudy. Pani Profesor po raz kolejny pokazała w swoim wystąpieniu, że na podstawie tekstu Modlitewnika wyłania się spójny psychologicznie obraz osobowości autorki.

 

Pani Profesor Elżbieta Aranowska

 

 

Z kolei Ksiądz Profesor Bogusław Nadolski, specjalista w zakresie liturgiki w swoim referacie pt. Ikona Boga i Kościoła w Modlitewniku Księżnej Gertrudy przedstawił rozumienie przez Gertrudę wybranych zagadnień teologicznych.

 

Ksiądz Profesor Bogusław Nadolski podczas swojego wystąpienia

 

Kolejnym prelegentem była dr Małgorzata Malewicz, która opublikowała pierwsze polskie opracowanie filologiczne manuskryptu Gertrudy. Na III Naukowym Sympozjum Gertrudiańskim przedstawiła referat zatytułowany Księżna Gertruda i jej lektury. Referat dotyczył przenikania się w twórczości Gertrudy wątków chrześcijańskich i wątków pogańskich. Referat spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem zgromadzonych słuchaczy.

 

Dr Małgorzata Malewicz

 

 Profesor Małgorzata Smorąg- Różycka, historyk sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawiła referat zatytułowany  Imperatrix Teofano i jej prawnuczka Gertruda Piastówna. Referat ukazywał związki między księżniczką bizantyjską Teofano a Gertrudą.

 

Profesor Małgorzata Smorąg-Różycka

 

Ostatnią prelegentką była dr Danuta Zydorek, specjalistka w zakresie źródłoznawstwa oraz nauk pomocniczych historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznania. W swoim wystąpieniu pt. Badania nad Kodeksem Gertrudy dr Zydorek pokazała stan współczesnych badań nad kodeksem Gertrudy.

 

Dr Danuta Zydorek

 

 

Po wygłoszeniu przez prelegentów referatów odbyła się długa i owocna dyskusja z udziałem zgromadzonych słuchaczy.

 

Dr Danuta Zydorek oraz dr Edward Skibiński (historyk i źródłoznawca UAM) podczas dyskusji

 

Profesor Artur Andrzejuk i profesor Małgorzata Smorąg-Różycka podczas dyskusji

 

Fot. Łukasz Mażewski