NOWA KSIĄŻKA

Jacek Grzybowski

Potęga kultury

e-Book do pobrania gratis: https://www.tomizm.org/wp-content/uploads/2022/02/Potega-kultury-4.pdf  

 

 

 

 

Książka Jacka Grzybowskiego Potęga kultury poruszająca temat sprawiedliwości, prawa i wartości może pomóc w zdefiniowaniu obecnych dylematów, zarówno tych egzystencjalnych jak i prawnych. Może także stać się ważnym głosem we współczesnej debacie na temat wartości i zasad, którymi winniśmy się kierować we wspólnotach wystawionych dziś na tak trudną próbę. Jacek Grzybowski potrafi pogodzić filozoficzną refleksję dotyczącą bytu człowieka i państwa z jednoczesnym powiązaniem jej z problematyką etyczną. Ta naukowa umiejętność sprawia, że napisana przez niego książka może stać się ważnym głosem w dyskusji na temat granic wolności, racji sprawiedliwości, a przede wszystkim obowiązywalności wartości społecznych. W niepewnym czasie zmian i kryzys w potrzeba głosu, który z jednej strony uporządkuje tematykę sprawiedliwości i powinności, z drugiej da propozycje konstruktywnych rozwiązań.
 

 

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpeg