†

W dniu 24 października 2021 roku zmarł w Warszawie

Ks. dr Stanisław Tokarski SM

Urodzony  9 lutego 1961 roku w Gorlicach

Członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Wykładowca psychologii na Akademii Teologii Katolickiej

i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wieloletni sekretarz Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW.

Psychoterapeuta, superwizor, wrażliwy i dobru człowiek.

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!