POSIEDZENIA OTWARTE

16 listopada 2021

 

Karolina Ćwik

Filozofia w chrystologii

 

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie, promujące świeżo wydaną książkę dr Karoliny Ćwik, zatytułowaną: „Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu”.

  Dr Karolina Ćwik i prowadząca spotkanie dr Izabella Andrzejuk 

 

Książka powstała dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach projektu Literatura 2021.

 

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpeg

 

 

Zarazem jest to kolejna pozycja, wydana przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Książka „Filozofia w chrystologii” jest trzecim z kolei tomem z serii Biblioteka Rocznika Tomistycznego. W tej samej serii zostały także wydane: „Tomasz Sutton De ente et essentia”, w przekładzie ks. Piotra Korduli i ze wstępem dra Dawida Lipskiego; Tomasz z Akwinu „Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza”, w przekładzie autorstwa dra hab. Michała Zembrzuskiego oraz „Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu”, dr Izabelli Andrzejuk. W sumie stanowi to cztery nowe pozycje w ramach serii wydawniczej.

Dr Ćwik jest osobą jak najbardziej kompetentną do podejmowania tematów z pogranicza filozofii i teologii, gdyż posiada ku temu stosowne przygotowanie, będąc zarazem magistrem teologii i doktorem filozofii.

 

  Dr Karolina Ćwik 

 

Na początku spotkania promocyjnego prelegentka zwróciła uwagę na fakt, iż jej książka wypełnia pewną lukę w publikacjach o charakterze pogłębionego studium na temat Słowa Wcielonego, właśnie w perspektywie filozoficznej. Dr Ćwik dodała również, że nie bez powodu w podtytule książki znalazło się słowo „rozumienie”, gdyż autorce chodziło o wskazanie, iż filozofia może oddziaływać na konkluzje teologiczne.

 

 

Prelegentka przed zaprezentowaniem filozoficznych ujęć Akwinaty w problematyce Verbum Incarnatum przypomniała odróżnienie przedmiotu i metody w obu dyscyplinach (w filozofii i teologii). Kolejnym, podjętym przez dr Ćwik tematem, były kluczowe zagadnienia z metafizyki tego średniowiecznego uczonego, a mianowicie: akt istnienia, subsystencja, osoba, relacje. Jak zaznaczyła prelegentka – wszystkie wymienione zagadnienia stanowią ważne podstawy dla zrozumienia wcielenia. W dalszej części swego wystąpienia Karolina Ćwik podjęła temat zjednoczenia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie, a także temat opóźnionej animacji (jako jeden z tematów bodaj najmocniej budzących kontrowersje). Prelegentka dodała, że tego ostatniego z wymienionych tematów Tomasz nie wyjaśnia jednoznacznie. Aby go zrozumieć, należy sięgnąć wprost do Tomaszowej metafizyki i w jej świetle odczytywać te zagadnienia.

Ostatnią kwestią, jaką zaprezentowała autorka, była ontyczna struktura Słowa Wcielonego.

 

 

Po wystąpieniu dr Karoliny Ćwik był czas na zadawanie pytań oraz na dyskusję, która była tak ożywiona, że trzeba było ją przenieść do kuluarów. Po dyskusjach autorka rozdawała chętnym swoją książkę wraz z autografami.

 

   Mgr Adam Rosłan  

 

 

   Dr Izabella Andrzejuk  

 

 

   Ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki  

 

 

 

 

e-Book do pobrania gratis: https://bit.ly/3qLquJy