†

W dniu 21 sierpnia 2021 zmarła

Pani Karolina Kaczorowska

Urodzona 26 września 1930 w Stanisławowie

 

Pierwsza Dama Rzeczypospolitej (w latach 1989–1990) jako małżonka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Wywieziona na Syberię wraz z rodziną po zajęciu wschodniej Polski przez Związek Sowiecki, ewakuowana przez wojsko gen. Andersa do Iranu, skąd przez Ugandę trafiła do Anglii, gdzie skończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim i pracowała jako nauczycielka.

Działa w polskim harcerstwie, gdzie poznała Ryszarda Kaczorowskiego, z którym po ślubie w 1952 roku aktywnie uczestniczyła w życiu polskiej emigracji. Angażowała się w działalność charytatywną, edukacyjną i kulturalną.

Wspierała wraz z mężem, a potem samodzielnie, współpracę filozofów z UKSW z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii oraz Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie.

 

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!