†

W dniu 13 września 2021 zmarła

Pani Prof. dr hab. Maria Janik-Czachor

Urodzona 1 lutego 1941 w Warszawie

Profesor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Kierownik i Pełnomocnik Laboratorium d/s Centrum Fizykochemii Materiałów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i WIM PW. Stypendystka Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Autorka licznych publikacji w kraju i za granicą.

Zajmowała się chemią fizyczną, była wybitną specjalistką w zakresie nanomateriałów, zarazem subtelną humanistką, zainteresowaną filozofią i teologią. Należała do Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Fascynowała się dziejami duchowości w Polsce. Jej ulubioną postacią była Gertruda, córka Mieszka II, autorka pierwszego polskiego modlitewnika (XI wiek).  Była gorącą rzeczniczką współpracy przedstawicieli nauk ścisłych i humanistów, podejmowała szereg inicjatyw w tym zakresie.

Prywatnie była małżonką śp. prof. Andrzeja Czachora, profesora fizyki, związanego z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą oraz krewną Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej i malarza Jacka Malczewskiego.

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!