Tomasz z Akwinu jako etyk

Tomasz z Akwinu

 

 

Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza

 

 

Przekład i opracowanie

 

Michał Zembrzuski

 

 

 

 

 

 

Autorem traktatu De hebdomadibus jest Boecjusz, nazywany ostatnim Rzymianinem i zarazem pierwszym filozofem średniowiecza. W tym niewielkim rozmiarami tekście znaleźć możemy próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób substancje są dobre, nie będąc substancjalnymi dobrami? Pytanie, które postawił Boecjusz, dotyczy natury dobra w rzeczach, które nie są najwyższym dobrem, a w dalszej kolejności także samej relacji wszystkich rzeczy do najwyższego bytu.

Tomasz z Akwinu komentując ten tekst odniósł się do zawartej w nim problematyki i wyraził swoje własne, filozoficzne rozumienie rzeczywistości. Szczególną uwagę poświęcił rozumieniu bytu, jedności i dobra, prezentując jednocześnie w subtelny sposób problematykę aktu istnienia jako najważniejszego pryncypium bytu.
Traktat Boecjusza, jak również komentarz Tomasza z Akwinu doczekały się licznych studiów. Jednak po raz pierwszy na język polski został przełożony komentarz Akwinaty i opracowane zostały najważniejsze zarówno zagraniczne, jak i polskie interpretacje. We wprowadzeniu do tłumaczenia, jego Autor przedstawił własne rozumienie tego traktatu, a także analizy dotyczące jego treści.

Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

E-BOOK do pobrania gratis

 

https://bit.ly/2TlsfP9

 

Dystrybucja

 

www.vb.com.pl