nowe książki

w biblioteczce Sekcji historii filozofii

Dar dla historyków filozofii UKSW

30 marca 2019

 

Pani Iwona Osuch, siostra śp. prof. Krzysztofa Osucha (1955-2005), fizyka pasjonującego się filozofią, ofiarowała nam bibliotekę filozoficzną swego Brata.

 

 

  Prof. Krzysztof Osuch 

 

 


Urodzony w Warszawie 3 grudnia 1955 roku. W 1974 zdał maturę w Liceum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, a 1979 ukończył wydział Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W 1982 obronił doktorat na Politechnice Warszawskiej, ale nie uzyskał zatrudnienia z powodów politycznych (nie chciał zapisać się do PZPR, był zdeklarowanym katolikiem i szczerym patriotą)
W latach 1981-1986 słuchał wykładów z filozofii na Akademii Teologii Katolickiej. Brał udział w zajęciach prof. Mieczysława Gogacza, ks. prof. Szczepana Ślagi i innych. Uczestniczył także w kursach filozofii nauki  organizowanych w Dubrowniku przez Uniwersytet w Oxfordzie.

Badania naukowe nad fizyką ciała stałego prowadził za granicą. Publikował w najbardziej znaczących periodykach, np. po artykule w „Nature” komentowano: „urodzony dla Nobla”. Pracę zawodową podjął w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Południowej Afryki w Pretorii, a 14. latach także w Polsce, w Instytucie Fizyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Podjął też wykłady na Politechnice Warszawskiej i zamierzał związać się zawodową z tą uczelnią.
Nie zdążył. Zginął tragicznie w 2005 roku w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.