Kardynał Zenon Grocholewski

 

Kardynałowi

Zenonowi Grocholewskiemu

- na siedemdziesięciolecie urodzin

 - w dwudziestopięciolecie święceń biskupich

- w dziesiątą rocznicę nominacji na prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego

z najlepszymi życzeniami

Katedra Historii Filozofii Starożytnej

i Średniowiecznej

 

 

 

List papieża Benedykta XVI
Życiorys
Autobiografia
Publikacje
Kongregacja Wychowania Katolickiego
Kontakty z naszą Katedrą

Fotografie: Adam Kozak